Zatrzęsienie wniosków o kredyty w polskich bankach. Czy kredyt 2 proc. miał na to wpływ?

Zatrzęsienie wniosków o kredyty w polskich bankach. Czy kredyt 2 proc. miał na to wpływ?

Wstęp W lipcu bieżącego roku zanotowano znaczący wzrost liczby wniosków o kredyt mieszkaniowy, jak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Ta lawina wniosków przyczyniła się do ponad trzykrotnego zwiększenia liczby potencjalnych kredytobiorców w porównaniu z poprzednim rokiem. To wyraźny sygnał ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, który w znacznym stopniu jest rezultatem

Wstęp

W lipcu bieżącego roku zanotowano znaczący wzrost liczby wniosków o kredyt mieszkaniowy, jak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Ta lawina wniosków przyczyniła się do ponad trzykrotnego zwiększenia liczby potencjalnych kredytobiorców w porównaniu z poprzednim rokiem. To wyraźny sygnał ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, który w znacznym stopniu jest rezultatem wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Podążając za danymi BIK, analiza tego zjawiska pozwoli nam zgłębić przyczyny tego znaczącego skoku w liczbie wniosków i zastanowić się, jak program Bezpieczny Kredyt 2 proc. wpłynął na ten trend.

Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

Według najnowszych raportów BIK, w lipcu 2023 roku aż 43,47 tysiąca potencjalnych kredytobiorców złożyło wnioski o kredyt mieszkaniowy. To imponujący wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy to liczba wniosków wynosiła jedynie 14,1 tysiąca. Co więcej, jest to niemal dwukrotnie więcej niż w czerwcu tego roku, kiedy liczba wniosków wyniosła 22,4 tysiąca.

Wskaźnik Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, opracowywany przez BIK, wzrósł o aż 273,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To oznacza, że w lipcu 2023 roku banki i SKOK-i zapytały BIK o możliwość kredytowania mieszkań na kwotę prawie trzykrotnie większą niż w lipcu 2022 roku.

BIK zwraca uwagę na fakt, że choć tegoroczne liczby są imponujące, to wciąż nie dorównują rekordowym danym z okresu od lutego do lipca 2021 roku, kiedy to rekordowo niskie stopy procentowe spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Mimo to, obecne statystyki są zdecydowanie wyższe niż w ostatnich miesiącach i można to przypisać wprowadzeniu programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. na początku lipca tego roku.

Wpływ Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Jednak warto pamiętać, że liczba wnioskodawców (43,5 tysiąca) nie jest równoznaczna z liczbą przyznanych kredytów. Często wnioski o kredyt mieszkaniowy składają dwie osoby, na przykład małżeństwa, a nie wszystkie wnioski kończą się faktycznym podpisaniem umowy kredytowej. Na podstawie danych BIK można szacować, że liczba faktycznie przyznanych kredytów będzie znacznie niższa.

Eksperci wskazują, że około 60 proc. osób składających wnioski o kredyt mieszkaniowy w lipcu 2023 roku spełnia kryteria programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., takie jak wiek do 45 lat czy brak wcześniejszego kredytu mieszkaniowego. Co ciekawe, proces weryfikacji wnioskodawców przez banki nie pozwala odróżnić, czy zapytanie dotyczy programu czy nie.

Wzrost liczby wniosków o kredyty mieszkaniowe można tłumaczyć tymi samymi czynnikami, które przyczyniły się do ożywienia w poprzednich miesiącach. W gospodarce nastąpił realny wzrost wynagrodzeń, a także wzrosła zdolność kredytowa. To w dużej mierze efekt obniżenia stóp WIBOR i zmian w regulacjach KNF dotyczących zdolności kredytowej. Warto również wziąć pod uwagę, że rok do roku duży wzrost liczby wniosków wynika częściowo z porównania z okresem niskiej aktywności kredytowej sprzed roku.

Podsumowanie

Wprowadzenie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. wywarło wyraźny wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych. Lipiec 2023 roku przyniósł rekordowy wzrost liczby wniosków o kredyty mieszkaniowe, który był ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Choć to dobra wiadomość dla rynku nieruchomości, warto podkreślić, że wzrost wniosków nie jest równoznaczny z liczbą faktycznie udzielonych kredytów. Ostatecznie, dynamika tego trendu będzie zależała od wielu czynników, w tym kondycji gospodarki, stóp procentowych oraz działań regulacyjnych.

Redaktor
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos