Zachowanie turystyczne

0
130

Zjawisko przestrzennego zachowania ludzi stanowi istotny składnik przedmiotu geografii społeczno-gospodarczej, łączy w sobie bowiem, w charakterystyczny sposób, dwie najważniejsze dla tego przedmiotu kategorie: człowieka i przestrzeń. Jest jednak trudne do uchwycenia, jak każde zjawisko społeczne o przestrzennym charakterze. Jego opis wymaga wskazania czynników decydujących o tym, że ludzie opuszczają miejsca swojego pobytu i podejmując podróże trafiają do zupełnie innych miejsc w przestrzeni.

W tym ujęciu, przedmiotem badań są strumienie złożone z reguły z dużej lub bardzo dużej liczby jednostek przemieszczających się między różnymi miejscami w przestrzeni. Skala zjawiska sprawia jednak, że jego opis wymaga wprowadzenia uproszczeń. Podstawowym jest założenie, że zachowania turystów składających się na strumienie przemieszczeń są jednakowe. Tymczasem sens zachowań w przestrzeni kryje się w ich różnorodności. Jej uchwycenie nie jest jednak możliwe, gdy podróże traktowane są jako zjawisko o masowym charakterze.

Jest to zagadnienie, którego podstawowe aspekty już od dawna stanowią obiekt zainteresowania polskich geografów, jednak dopiero niedawno doczekało się ono w miarę pełnej teoretycznej analizy. Warto jednak dokładnie określić, co w dalszym ciągu rozumie się pod pojęciem zachowania przestrzennego turystów. Specyfika turystyki polega na tym, że ma najbardziej przestrzenny charakter ze wszystkich sposobów spędzania wolnego czasu, ponieważ przestrzeń wywiera znaczący wpływ na zachowanie turysty. Ten wpływ przejawia się na dwa sposoby. Z jednej strony przestrzeń jest obiektem specyficznego rodzaju konsumpcji. Konsumpcja nie dotyczy jednak miejsc jako takich, ale korzyści, których dostarczają, przy tym nie każde miejsce, a dokładniej korzyści z nim związane stanowią przedmiot konsumpcji turystycznej. Z drugiej, przestrzeń pojawia się w zachowaniu turysty pod postacią zjawiska wpływu odległości. Spośród miejsc prezentujących jednakową atrakcyjność, turyści wybierają z reguły te, które położone są bliżej. Równocześnie, z miejsc położonych w tej samej odległości, ale o różnej atrakcyjności, turyści wybierają bardziej atrakcyjne. Są to dwa główne i kluczowe atrybuty przestrzennego zachowania turystów.

 • Turystyka kulinarna

  Bardzo często urlopowicze lecą na wczasy, by odpocząć, zwiedzić ciekawy region, zgłębić ic…
 • Turystyka społeczna

  Rozwój turystyki społecznej może przyczynić się do powstania pełnego wachlarza nowych możl…
 • Turystyka kulturalna

  Turystyka kulturalna to przemieszczanie się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do miej…
Pokaż więcej powiązanych artykułów
 • Samotne rejsy na dłuższych trasach

  Raz na jakiś czas w mediach można usłyszeć, iż kolejny śmiałek podjął wyzwanie by przebyć …
 • Zazdrośni galernicy

  Dzieła sztuki, choć mają swoją bieżącą cenę, są ponadczasową formą inwestycji. 0 ich warto…
 • Liczy się wnętrze – kominki gazowe

  Możliwości obudowy paleniska gazowego są tak samo liczne, jak palenisk tradycyjnych. Może …
Pokaż więcej od Redaktor
Pokaż więcej w Turystyka
Komentowanie jest wyłączone.

Zobacz także

Samotne rejsy na dłuższych trasach

Raz na jakiś czas w mediach można usłyszeć, iż kolejny śmiałek podjął wyzwanie by przebyć …