Rozwój turystyki społecznej może przyczynić się do powstania pełnego wachlarza nowych możliwości dla przemian turystycznych, w szczególności z powodu rozważanego wsparcia finansowego przez Unię Europejską. Warto ukazać rolę zjawiska turystyki społecznej jako formy aktywizacji rynków turystycznych.

Przeprowadzona analiza funkcjonujących w Hiszpanii od lat programów turystyki społecznej adresowanych głównie do osób starszych, a także do rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz osób niepełnosprawnych wykazała, iż odpowiednio skierowany strumień dotacji może stymulować gospodarkę oraz przynieść pożądane efekty społeczne. Zainteresowania władz hiszpańskich rozwojem sektora turystycznego spowodowane jest faktem, iż generuje stosunkowo wysoki procent PKB oraz daje zatrudnienie ludności aktywnej zawodowo. W dodatku rynek usług turystycznych dzięki wsparciom rządowym jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki hiszpańskiej.

Masowy rozwój turystyki społecznej za pośrednictwem prowadzonych w Hiszpanii programów wyjazdów wakacyjnych dla osób starszych ułatwia walkę z sezonowością w branży turystycznej oraz pozwala na utrzymanie zatrudnienia poza sezonem turystycznym. Przyjęty model tej formy turystyki skierowany do osób starszych został uznany za przykład dobrych praktyk w dziedzinie turystyki społecznej i może stanowić wzorzec dla innych krajów Unii Europejskiej.

Wyzwania ekonomiczne i społeczne związane z ograniczeniami finansowymi, zmianami struktur rodziny, bezrobociem, starzeniem się populacji, większą spodziewaną średnią długością życia i skracaniem czasu pracy zmuszą najprawdopodobniej instytucje europejskie do objęcia w najbliższych latach tego obszaru interwencją podmiotową. Komisja pracuje obecnie nad sposobem zapewnienia jednakowego dostępu obywatelom Unii do korzystania z usług turystycznych. Będzie to skupione przede wszystkim na przeprowadzaniu badań, przygotowywaniu raportów oraz na klasyfikowaniu doświadczeń krajów członkowskich.

 

 • Turystyka kulinarna

  Bardzo często urlopowicze lecą na wczasy, by odpocząć, zwiedzić ciekawy region, zgłębić ic…
 • Turystyka kulturalna

  Turystyka kulturalna to przemieszczanie się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do miej…
 • Zachowanie turystyczne

  Zjawisko przestrzennego zachowania ludzi stanowi istotny składnik przedmiotu geografii spo…
Pokaż więcej powiązanych artykułów
Pokaż więcej od Redaktor
 • W magazynie bez wózka ani rusz!

  Praca w magazynie stała się dużo łatwiejsza, odkąd upowszechniło się użycie wózków magazyn…
 • Nowoczesny dom z bali

  Dom z bali – jego zapach i przytulność są wpisane w naszą ludzką przeszłość i kojarzą się …
 • Budowa strony www

  Dobry kod, na którym oparta jest strona www, powinien być odpowiednio zoptymalizowany, czy…
Pokaż więcej w Technologie
Komentowanie jest wyłączone.

Zobacz także

Fast foody a CSR

Nic dziwnego, że restauracje skupiające się na szybkim i tanim jedzeniu wyglądają za dosta…