Turystyka kulturalna to przemieszczanie się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń oraz (a może przede wszystkim) zaspokojenia własnych potrzeb. Turystyka kulturalna obejmuje zarówno wytwory kultury z przeszłości jak i wytwory kultury współczesnej. Dzięki niej poznajemy sposoby życia danych grup ludzi lub regionów, obejmuje też turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną na sztukę.

Przez pojęcie turystyki kulturalnej rozumie się każdą formę turystyki, w której są zawarte oferty kulturalne. Turystyka kulturowa to podróżowanie, którego podstawowym motywem jest odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo pojmowane jest w tym przypadku w dwojaki sposób: – dziedzictwo sensu stricte (zabytki oraz dzieła sztuki, gdzie kultura jest w tym sensie jest ściśle związana z historią ogólną i historią sztuki) – dziedzictwo w ujęciu szerszym (życie codzienne, nauka i technika, środowisko geograficzne, literatura regionalna, kuchnia).

Turystyka kulturowa to dziedzina turystyki skierowana na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach. Obiekt zainteresowania tej turystyki stanowią zarówno wytwory kultury w przeszłości, jak i współczesne. W jej skład integralnie wchodzi, więc także wszelkiego rodzaju turystyka historyczna.

  • Turystyka kulinarna

    Bardzo często urlopowicze lecą na wczasy, by odpocząć, zwiedzić ciekawy region, zgłębić ic…
  • Wybór szkoły policealnej

    Zdobycie dobrego wykształcenia jest obecnie priorytetem wielu młodych osób. Większość zdaj…
  • Turystyka społeczna

    Rozwój turystyki społecznej może przyczynić się do powstania pełnego wachlarza nowych możl…
Pokaż więcej powiązanych artykułów
Pokaż więcej od Redaktor
Pokaż więcej w Edukacja
Komentowanie jest wyłączone.

Zobacz także

Fast foody a CSR

Nic dziwnego, że restauracje skupiające się na szybkim i tanim jedzeniu wyglądają za dosta…