Technologie

Bariery związane z energią słoneczną

Niepodważalnym faktem jest, że odnawialne źródła energii są przyszłością. Od kilkunastu lat pojawia się w krajobrazie naszego kraju coraz więcej elektrowni wiatrowych, a od niedawna można zauważyć również trendy związane z energią słoneczną.

Energię słoneczną określa się mianem energii czystej – nie licząc znikomych zanieczyszczeń środowiska, które powstają przy produkcji ogniw fotowoltaicznych. Jednak tak jak w przypadku zdecydowanej większości rzeczy na tym świecie, posiada pewne bariery. Analizując potencjał energii słonecznej należy wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania, które są związane z wykorzystaniem tej energii na większą skalę.

Wśród nich znajdują się przede wszystkim natężenia promieniowania słonecznego zależne od położenia geograficznego elektrowni słonecznej oraz koszta związane z zakupem ziemi pod budowę. Z tym drugim przykładem dobrze radzą sobie deweloperzy, którzy coraz częściej na nowych budynkach instalują ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Więcej: Audyt energetyczny kujawsko-pomorskie

Należy również brać pod uwagę fakt, że moc takiej elektrowni jest uzależniona od nasłonecznienia. W nocy oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych obniża się poziom wytwarzania energii. Z tego tytułu bardzo często instalowane są akumulatory, gdzie przy dobrych warunkach energia jest kumulowana i stanowi zaplecze na pochmurne dni. W tym przypadku potrzebne są jednak akumulatory większych rozmiarów, co wiąże się również z wysokimi kosztami. Cała inwestycja jest w Polsce jeszcze stosunkowo kosztowna i niezbędne są odpowiednie reformy, aby potencjał odnawialnych źródeł energii mógł się swobodnie rozwijać.